A Nosa Inspiración: unha lenda de deuses

Bandua, deus galaico da guerra, protector da familia, da comunidade e da producción agrícola.
Os seus guerreiros embarcábanse nalgún punto fisterrán e navegaban polos océanos do mundo tratando de acadar a mítica Illa da Eterna Xuventude, esa mesma que os irlandeses chaman Tir na nÓg “… e nas bodegas dos seus navíos levaban alimentos salgados, cervexa e o que ían pescando no mar…”.
Hoxe en día, lembramos a Bandua e os seus guerreiros,posto que asúa sombra protectora planea sobre todos nós,e os homenaxeamos elaborando cervexa inspirándonos naquelas ancestrais receitas.

¡Qué Bandua nos protexa!